44

ლარი

სარაჯიშვილი 5* (500 მლ)

19

ლარი

სარაჯიშვილი 5* (200 მლ)

54

ლარი

სარაჯიშვილი V.S. (500 მლ)

79

ლარი

სარაჯიშვილი V.S.O.P.(500 მლ)

199

ლარი

სარაჯიშვილი X.O. (700 მლ)

119

ლარი

სარაჯიშვილის ენისელი (700 მლ)

31

ლარი

თელავის მარანი 5* (500 მლ)

17

ლარი

თელავის მარანი 5* (200 მლ)

49

ლარი

თელავის მარანი V.S.O.P. (500 მლ)

19

ლარი

თელავის მარანი V.S.O.P. (200 მლ)

149

ლარი

თელავის მარანი X.O. (700 მლ)

199

ლარი

Henessy V.S.O.P (700 მლ)

677

ლარი

Henessy X.O (700 მლ)

89

ლარი

Remy Martin V.S (700 მლ)

179

ლარი

Remy Martin V.S.O.P (700 მლ)

349

ლარი

Remy Martin X.O (700 მლ)