გთხოვთ მიუთითეთ დარბაზი


დიდი დარბაზი
მცირე დარბაზი
თეთრი დარბაზი
შუშის დარბაზი
დიდი გახეხილი
პატარა გახეხილი
მარანი
ეზო
კუპეები

ავტორიზაციაშესვლა

რეგისტრაცია

*
*
*
*
*
*
*
  

რეგისტრაცია

გთხოვთ მიუთითეთ დარბაზი

მცირე დარბაზი
თეთრი დარბაზი
პატარა გახეხილი
დიდი გახეხილი
დიდი დარბაზი
ვიპ დარბაზი

გაუქმება

გთხოვთ მიუთითეთ დარბაზი

მცირე დარბაზი
თეთრი დარბაზი
პატარა გახეხილი
დიდი გახეხილი
დიდი დარბაზი
ვიპ დარბაზი

გაუქმება

გადაამოწმეთ შეკვეთა

კერძი რაოდენობა ღირებულება
შემწვარი ქათამი 1 10
შემწვარი ქათამი 1 10
შემწვარი ქათამი 1 10
შემწვარი ქათამი 1 10
ჯამური ღირებულება 250

შეკვეთა